|  Suomeksi  |  In English  |
  
  Hel.fi framsidan   Framsidan    
 
   Helsingfors Geoinformationsportal  
 

Helsingfors geoinformationsservice

Den fria servicen med kartor och geografisk information erbjuder medborgarna detaljerade och noggranna data om hela Helsingfors. Här finns mångsidiga kartor, flygbilder, lagstadgade planer och fastighetsvisa uppgifter.

Servicen fungerar med ett användargränssnitt där kartor och länkad fastighetsinformation kan användas tillsammans. Uppgifter kan finnas t.o.m. på fastighets- och byggnadsnivå.
Följande kartor är inbyggda i servicen med samma användargränssnitt:

  • guidekarta
  • fastighetskarta
  • flygbilder över staden
  • detaljplan à jour (kombination av alla gällande detaljplaner) och de teman som kan associeras med planerna
  • områdesindelning
  • indexkarta över detaljplaner (gränser för gällande detaljplaner och till kartan länkade ursprungliga detaljplaner som PDF-filer)
  • fastighetsvisa uppgifter ur kommunregistret (fastighets-, byggnads- och detaljplaneinformation).
Invånarna kan utnyttja servicen för att få reda på fastighets- och planeringsläget för intressanta platser och få en inblick i livsmiljöerna i staden.

Helsingfors stad har skapat många olika geoinformationssystem med den här tekniken. Gå in på systemen via menyn intill eller via "Kartor och trafik" på ingångssidan till stadens nätportal ( www.hel.fi).

Geoinformationsservicen kommer att utvecklas vidare och information om nya funktioner och tjänster ges på denna sida. Nästa steg är att vi publicerar en avgiftsbelagd service med ännu noggrannare material.
 
          
       
  Webbredaktionen: Stadsmätningsavdelningen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |