Helsingin paikkatietohakemisto

Etsi hakusanalla

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä |

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.

Arvoympäristökohteet
Helsingin 3D-rakennukset
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaavahakemistokartta (kaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin hallintayksikkökartta
Helsingin hulevesikartta
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin ja Espoon vesistötutkimuspisteet
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn keskilinjakartta
Helsingin johtokartta
Helsingin kaduilla tapahtuvan kaivamisen ohjelmointi (WINKKI)
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartta
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin katujen keskilinjakartta
Helsingin katutietojärjestelmä (Kare)
Helsingin kaupungin avoin data palvelu
Helsingin kaupungin rakennusinvestointihankkeet
Helsingin kaupungin WMS-palvelu
Helsingin kaupunginosarajat
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin keskilinjakartta
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistörajakartta
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin kunnostetut maaperäkohteet
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (LIIRE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin Liisu (liikenteen ohjauksen suunnittelujärjestelmä)
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purot ja lammet
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2008-2017 ja yleiskaavan 2002 suojelukohteita
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin melutiedot
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin opaskartta
Helsingin ortoilmakuva 1964
Helsingin ortoilmakuva 1976
Helsingin ortoilmakuva 1988
Helsingin ortoilmakuva 2005
Helsingin ortoilmakuva 2008
Helsingin ortoilmakuva 2009
Helsingin ortoilmakuva 2010
Helsingin ortoilmakuva 2011
Helsingin ortoilmakuva 2012
Helsingin ortoilmakuva 2013
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavat
Helsingin osoitekanta
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteriaineisto
Helsingin pohjakartta
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin sosiaaliviraston tilatiedosto
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin vanha maaperäkartta (rasteri)
Helsingin vanha maaperäkartta (vektori)
Helsingin virastokartta
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
HKR-hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Kaavassa suojellut rakennukset
Kallioruhjeet
Linjaopas (HSL)
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Puupaaluilla perustetut rakennukset
Pääkaupunkiseudun kiinteistökartta
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Rakennustietoruudukko (HSY)
Rakennusviraston aluesuunnitelmat
Reittiopas (HSL)
Seudullinen osoiteluettelo
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
Seutukartta
SeutuRAMAVA (HSY)
SeutuRuutu (HSY)
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Väestötietoruudukko (HSY)

Sivun ylläpito: Kaupunkimittausosasto | Tietoa sivusta | Palaute