Helsingin paikkatietohakemisto

Etsi hakusanalla

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä |

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.

Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin hallintayksikkökartta
Helsingin hulevesiviemärikartta
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin johtokartta
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartta
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin katutietojärjestelmä (Kare)
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoin data palvelu
Helsingin kaupungin talousarvion 2015 merkittävät investoinnit
Helsingin kaupungin vapaat elinkeinotoiminnan tontit
Helsingin kaupungin WMS-palvelu
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (LIIRE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenneväylät (Helsingin keskilinjakartta)
Helsingin Liisu (liikenteen ohjauksen suunnittelujärjestelmä)
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purot ja lammet
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2008-2017 ja yleiskaavan 2002 suojelukohteita
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maastomallit
Helsingin melutiedot
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1900
Helsingin opaskartta 1909
Helsingin opaskartta 1918
Helsingin opaskartta 1937
Helsingin opaskartta 1940
Helsingin opaskartta 1952
Helsingin opaskartta 1962
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932
Helsingin ortoilmakuva 1943
Helsingin ortoilmakuva 1950
Helsingin ortoilmakuva 1964
Helsingin ortoilmakuva 1969
Helsingin ortoilmakuva 1976
Helsingin ortoilmakuva 1988
Helsingin ortoilmakuva 2001
Helsingin ortoilmakuva 2005
Helsingin ortoilmakuva 2008
Helsingin ortoilmakuva 2009
Helsingin ortoilmakuva 2010
Helsingin ortoilmakuva 2011
Helsingin ortoilmakuva 2012
Helsingin ortoilmakuva 2013
Helsingin ortoilmakuva 2014
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavat
Helsingin osoitekanta
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusviraston hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin sosiaaliviraston tilatiedosto
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin vanha maaperäkartta (rasteri)
Helsingin vanha maaperäkartta (vektori)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Linjaopas (HSL)
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Seudullinen osoiteluettelo
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
Seutukartta
SeutuRAMAVA (HSY)
SeutuRuutu (HSY)
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Väestötietoruudukko (HSY)
nimi suomeksiHelsingin luontotietojärjestelmä
nimi ruotsiksiNaturdatasystemet
nimi englanniksiNature Information System
kuvausLuontotietojärjestelmä on Internetissä toimiva palvelu, jossa voi tarkastella Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen karttapohjaisia luontotietoja, mm. luonnonsuojelualueita ja erilaisia arvokkaita luontokohteita. Useimpiin kohteisiin liittyy myös tietoa lajistosta. Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio.
mittakaava-
erotuskyky-
koordinaatistoHelsingin kaupungin erilliskoordinaatisto
vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
korkeusjärjestelmäNN
alueellinen kattavuusHelsingin alue
käyttötarkoitusYleisöversio: Järjestelmä tarjoaa yleiskuvan Helsingin luonnosta sekä antaa asukkaille tietoa omasta lähiluonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta. Opetuskäyttö. Virkaversio: Luontotietojen välittäminen mm. maankäytön, rakentamisen, luonnonhoidon ja luonnonsuojelun suunnittelun tarpeisiin.
jakelutapaYleisöversio saatavilla osana kaupungin julkista web-palvelua. Virkaversio Extranet-palveluna. Molemmat osoitteessa www.hel.fi/luontotieto. Virkaversion käyttöoikeuslomake sivustolla.
tallennusmuotoSähköisesti, eri tiedostomuotoja. Virkaversiossa latauspalvelu.
vakioitu tuloste-
käyttöehdotSopimuksen mukaan.
julkinen saatavuusjulkinen saatavuus rajoitettu
hintaSopimuksen mukaan.
ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, ympäristökeskus, ympäristönsuojeluosasto
omistava organisaatioHelsingin kaupunki, Ympäristökeskus
aineiston julkaisupäivämäärä-
ylläpitotiheysjatkuva ylläpito
ajantasaisuus
ajantasaisuuspäivämäärä
historiatietoLuontotietojärjestelmä sisältää aineistoja eri vuosilta. Pääosa ainestosta kerätty 1990-luvun loppupuolelta. 2000-luvulla aineistoja päivitetty ja uusia aineistoja lisätty.
ylläpitomenetelmat-
tietolähdeMaastotutkimukset ja muut tietolähteet.
tiedonkeruumenetelmäMaastotutkimukset ja muut tietolähteet.
tiedonkeruuvaihevalmis, jatkuva ylläpito
tiedonkeruutilaJatkuva ylläpito
yhteyshenkilö 1Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, ympäristökeskus, ympäristönsuojeluosasto)
yhteyshenkilö 2 - (-)
resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
liitännäisresurssiei
paikkatietopalvelutyyppiMuu palvelu
teema 1Luonto
teema 2Paikannus
aiheluokka 1Ympäristö
aiheluokka 2Eläin- ja kasvikunta
aiheluokka 3Sisävedet
inspire-tunnusei ole
avainsanatLuontotiedot, ympäristö, vesistö, luontotietojärjestelmä, luonto, Helsinki
avainsanat (GEMET)
julkaisuajankohta-
aineiston päivityspäivämäärä-
sääntöjenmukaisuus-
metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, ympäristökeskus, ympäristönsuojeluosasto
verkko-osoitehttp://www.hel.fi/luontotieto
metatietojen päivitys2013-04-10 14:13:51
muut tiedotJärjestelmän lyhenne LTJ. Internetin karttapalveluun sisältyy seuraavat kartat: Luonnonsuojelualueet; Natura-alueet; Suojellut luontotyypit; Luonnonmuistomerkit; Arvokkaat luontokohteet; Arvokkaat kasvikohteet; Arvokkaat lintukohteet; Tärkeät lepakkoalueet; Arvokkaat geologiset kohteet; Tärkeät matelija- ja sammakkoeläinkohteet; Kääpäkohteet; Metsäkohteet; Purot ja lammet; Purojen valuma-alueet; Lähteet; Eläinhavaintoja; Perinnemaisemia; Kasviruudut 1 km x 1 km; Linturuudut 1 km x 1 km. Virkaversiossa useampia aineistoja.

Sivun ylläpito: Kaupunkimittausosasto | Tietoa sivusta | Palaute