Hankkeen kuvaus Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen katurakentaminen
Suunnittelun vastuuhenkilö Kattilakoski Eino, projektinjohtaja, 09 310 32657, eino.kattilakoski@hel.fi
Rakentamisen vastuuhenkilö
Hankkeen vaihe 7. Rakentaminen
Arvioitu rakentamisajankohta - Toukokuu 2024
Arvioitu valmistumisvuosi 2023
Katusuunnitelmaehdotus_Asemapäällikönkatu_31527-1_Asemapäällikönkatu_Katusuunnitelma.pdf
Katusuunnitelmaselostus_Asemapäällikönkatu_31527-1_Asemapäällikönkatu_Selostus.pdf