3d-näkymän ohje

3d-näkymän ohjeet

Perustila ja navigaatio

Siirtyminen 2d-näkymän ja 3d-näkymän välillä saadaan käyttöön käyttämällä navigaatioruusukkeen alta löytyvää liukukytkintä. Liukukytkimen klikkaus kääntää kytkimen 2d- ja 3d-näkymien välillä.

2d-3d-valinta
Kuva: ohjauspainikkeet sekä 2d-3d-valintaliuku

Navigaatio 3d-tilassa
Kuva: ohjauspainikkeet 3d-näkymässä; zoomaus ja asentosäätökiekon lisäksi myös korkeuskulman säätö (ylös ja alas -nuolet)

Alkutoimet ja käyttö

Ennen 3d-näkymään siirtymistä suosittelemme, että oletuskarttatasona oleva Karttasarja vaihdetaan ortoilmakuvaksi ja lähennetään karttaa ainakin pari askelta, jolloin aloituskuvassa näkyy käytännössä rautatieaseman ympäristöä alle kilometrin säteellä.

3d-perustila
Kuva: 3d-siirtymä ilman lähentämistä ja taustakartan vaihtoa. Vain maanpintamalli latautuu, sen sijaan rakennusmalli vasta kun karttaa lähentää muutaman askelen.

Jos 3d-perustilaa ei valmistella ja vaihdetaan tila 2d:stä 3d:ksi, huomataan, että vain katselukulma muuttuu pystykulmasta viistokulmaksi. Koska tarkasteluetäisyys on varsin korkealla, niin rakennusmalli ei lataudu vielä tällä zoom-tasolla. Suorituskyky- ja käytettävyyssyistä rakennusmallia ei kannata tuoda vielä näyttöön. Ne tulevat kyllä näkyviin, kun suoritetaan sisäänzoomaus. Käytännössä vaaditaan vähintään kaksi sisäänzoomausaskelta, ennen kuin rakennusmallit alkavat näkyä näytöllä.

Suositus taustakartaksi

Taustakartan vaihdon ja näkymän lähentämisen ansiosta 3d-näkymään siirtyminen on helpompaa ja takaa parhaan suorituskyvyn, myös odotusajat jäävät lyhyemmiksi.

3d-näkymään siirryttäessä kartta siirtyy normaalista ylhäältä päin katsottavasta karttatilasta viistotilaan, jolloin pohjakarttataso alkaa mukailla aitoa korkeusmallin mukaista maanpintaa ja sen päälle alkaa muodostua kolmiulotteisesta rakennusmallista tuotuja rakennuksia. Rakennusmallin rakennusten lataaminen saattaa kestää jonkin ajan, riippuen verkon nopeudesta, koneen suorituskyvystä tai palvelun ruuhkaisuudesta. 3d-näkymään siirryttäessä navigointiruusukkeeseen ilmaantuu ylös- ja alas-painikkeet korkeuskulman (kallistuksen) säätämistä varten.

3d-tila ja rakennustunnus hiirikursorilla

Käyttäjä voi käyttä navigointiruusuketta siirtymiin ja katselukulman säätämiseen, mutta kätevimmin siirtyminen sujuu 2d-näkymästä tuttuun tapaan raahaamalla hiirikursorilla karttakuvaa. Sekä korkeus- että vaakasuuntaisen kuvakulman muutoksen voi tehdä pitämällä Shift- tai Control -näppäintä pohjassa samalla kuin liikuttaa hiirtä vaakasuunnassa.

3d-näkymään siirryttäessä mallin rakentumisessa näyttöön voi mennä aikaa jopa yli puoli minuuttia. Hitauteen voi olla useita syitä. Jos käyttäjä työskentelee hitaan yhteyden kautta, niin tämä saattaa hidastaa alun latausta huomattavasti. Kun 3d-näkymässä on kolmiulotteinen rakennusmalli valittuna (oletuksena se siis on), niin hiiren kursori näyttää hiirivihjeessä numeroarvoa rakennuksen yli liikkuessaan (kuva).
Rakennustunnus
Kuva: Helsingin rautatieaseman päärakennuksen pysyvä rakennustunnus on 324

Tämä numeroarvo on niin kutsuttu pysyvä rakennustunnus. Klikkaamalla rakennusta avautuu  karttasovelluksen oikeaan reunaan rakennustietoraportti, joka on sama kuin rakennukset -tasossa.

Rakennusraportti
Kuva: rakennusraportti edellisen esimerkin rakennuksesta 324 (Helsingin rautatieaseman päärakennus)

Kannattaa myös huomata, että jos rakennuksia on tiheästi vierekkäin, 3d-näkymän ollessa viistonäkymässä saattaa hiiren tunnistusalue "porautua" useamman rakennuksen läpi. Hiirivihje näyttää useamman rakennuksen numeron päällekkäin:
Monta rakennustunnusta
Kuva: esimerkki tilanteesta, jossa hiirivihje näyttää neljän rakennuksen tunnukset

Asian voi ratkaista siten, että kääntää katselukulman mahdollisimman pystyyn, jolloin tarttuminen yksittäiseen rakennukseen onnistuu.

Kartta-asetukset (Piirto- ja varjostusasetukset)

Mallin valaistus- ja varjostusasetuksia ja muutamaa muuta asetusta voidaan säätää. 3d-näkymän ollessa aktiivisena, työkaluriville ilmaantuu uusi työkalupainike Kartta-asetukset.
Kartta-asetukset
Mallin valaistusolosuhteet voidaan määrittää päivämäärän ja kellonajan perusteella
Varjostukset
Muokkauksen jälkeen näkymään tulevat varjot auringon todellisen kierron mukaisesti kyseisenä kellonaikana.
Varjot juhannuksena 2021
Kuva: varjot juhannuksena 2021 klo 21.00. Taustakarttana kantakartta.

Valinnoista voidaan myös valita päälle maanpinnan alapuoliset kohteet, jos niitä on. Tällä hetkellä Karttapalvelussa ei ole maanpinnan alapuolisia kohteita 3d-muotoisina vektoriaineistoina.

Vektoriaineistojen vektorien piirto voidaan myös määrittää piirrettäväksi maaston muotojen lisäksi myös kulkemaan rakennusmallien päältä.

Kallioruhjeet rakennusten päällä
Kuvan esimerkissä on esitetty kallioruhjevyöhykkeiden sijainti siten, että vyöhykkeiden vektorit jatkuvat maanpinnan lisäksi rakennusmalleissa.

asetus

Huomioitavaa aineiston käytöstä

Taustana käytettävät kartat, erityisesti ilmakuvat, eivät luonteensa vuoksi ole välttämättä aivan ajantasaisia, vaan riippuvat luonnollisesti kuvausajankohdista. Myös maastomallin tai rakennusmallin ajantasaisuus on riippuvainen aineiston koostamisesta, koska aineistot eivät ole jatkuvassa päivitysylläpidossa.

Rakennusten julkisivujen pintakuvitusta (teksturointia) ei välttämättä ole kaikissa uusimmissa rakennuskohteissa, mutta ne tulevat mukaan ajallaan kun aineisto päivittyy. Jos teksturointi puuttuu, rakennukset näkyvät harmaina muotoina.

Aineistojen ajantasaistuksen ajankohdat ilmenevät useimmiten aineistojen metatiedoista, jotka saa näkyviin aineistopuun tai legendan i-symbolia klikkaamalla.