Helsinki


Uusimmat asemakaavat, tonttijaot ja osoitepäätökset ovat nyt nähtävänä RSS-syötteen kautta

RSS:n avulla voi koota kiinnostavat uutissisällöt yhteen paikkaan, ilman että tarvitsee käydä selaamassa eri palvelujen www-sivuja.

Uutisia voi lukea lukijaohjelmalla tai www-selaimen toiminnolla, johon tallennetaan rss-syötteen osoite. Useat lukijaohjelmat voi määrätä hakemaan uutiset automaattisesti, esimerkiksi puolen tunnin välein. Tarkkailemalla lukijaohjelmaa pysyt ajan tasalla kaupungin asioista.
Lisätietoa Wikipediasta: https://fi.wikipedia.org/wiki/RSS

Oheisista linkeistä voit ladata RSS-syötteet, jotka näyttävät uusimmat asemakaavat, tonttijaot tai osoitepäätökset ja listaa kaikki saatavilla olevat ajantasa-asemakaavarasterit lehtijaossa. Mikäli asemakaava tai tonttijako ehditty skannata pdf:nä kaupunkimittauspalvelun arkistoihin, se on myös ladattavissa RSS:n kautta. Osoitepäätökset näkyvät heti, kun niiden dokumentit on lisätty järjestelmään.

Asemakaavasyötteet:

Asemakaava-rss ptp.hel.fi/rss/kaavat

Tonttijakosyötteet:

Tonttijako-rss ptp.hel.fi/rss/tonttijaot

Osoitepäätössyötteet:

Osoitepäätös-rss ptp.hel.fi/rss/osoite

Ajantasa-asemakaavat:

Ajantasakaava-rss ptp.hel.fi/rss/ajaka