|  På svenska  |  In English  |
 

Kaupunkimittausosasto Helsinki  
 
  Helsingin paikkatietopalveluiden portaali
 
 

Helsingin paikkatietopalvelut

[23.1.2014]
Helsingin kaupungin karttapalvelut uudistuvat  31.1.2014

Palveluiden nimet muuttuvat

Pääkaupunkiseudun opaskartta on nyt nimeltään Helsingin seudun opaskartta ja se löytyy osoitteesta http://kartta.helsinginseutu.fi

Osoitteessa http://kartta.hel.fi toimii helmikuun alusta lähtien Helsingin karttapalvelu, joka on kaupungin paikkatietoaineistojen katselupalvelu. Uudistumisen myötä monipuolisin paikkatieto- ja karttatarjonta löytyy tästä osoitteesta.

Paikkatietopalvelun vanha osoite ptp.hel.fi/ptp poistuu käytöstä.

Ohjelmaversio muuttuu

Helsingin karttapalvelu (entinen Paikkatietopalvelu ptp.hel.fi/ptp) päivittyy uuteen ohjelmaversioon, vaatimus java-tuesta poistuu. Versionvaihdoksen myötä aikaisemmin omina palveluinaan toimineet ympäristökeskuksen Luontotietojärjestelmä ja kaupunkisuunnitteluviraston Hankepalvelu yhdistetään Karttapalveluun.

Aineistotarjonta kasvaa

Karttapalvelu tarjoaa kansalaisille yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa koko Helsingistä monipuolisten karttojen, ilmakuvien, lakisääteisten suunnitelmien ja kiinteistökohtaisten tietojen avulla. Uudistuksen myötä palvelu laajenee kattamaan entistä suuremman valikoiman kaupungin hallintokuntien ja laitosten tuottamia aineistoja. Karttojen ja aineistojen kuvailutiedot (metatiedot) löytyvät uudistetusta palvelusta.

Java-ongelmat historiaan

Uusi Helsingin karttapalvelu toimii yleisesti käytössä olevissa käyttöjärjestelmissä ja selainohjelmissa. Karttapalvelun käyttö ei enää edellytä java-tukea.
-----------------------

Vanhat uutiset:

[1.7.2013]

Paikkatietopalvelun käytössä on käyttäjien toimesta raportoitu toimimattomuusongelmia, jotka liittyvät Java-ohjelmistoon ja tietoturvaan. 

Lisätietoa Javan käytöstä

Java -ohjelmistossa versiosta 7 alkaen on tullut oma tietoturvamääritysosa. Mikäli ohjelmiston tietoturva-asetukset on asetettu huippuunsa (Erittäin korkea tietoturvataso, Very High Security Level), jopa uusimman Java-version ollessa kyseessa, kaikki sertifioimattomien Java-sovellusten käyttö estetään. Tällaisessa tapauksessa Paikkatietopalvelu ei toimi. Uusimmasta jakeluversiosta aiemmat alaversiot eivät toimi myöskään korkealla tietoturvatason asetuksella (High), joka on oletusarvona asennuksen jäljiltä, jolloin käytännössä Paikkatietopalvelun toiminta vaatii aina aivan viimeisimmän version asentamisen.


Yleisenä ohjeena on Oraclelta annettu, että kaikki vanhemmat Java-ohjelmaversiot tulisi poistaa ja aina käyttää vain viimeisintä versiota. Lataukset www.java.com

Java-asennuksista lisätietoa:
Firefox -käyttäjille
Internet Explorer -käyttäjille
Java-versioiden -testisivu (Oracle, englanninkielinen)
Oraclen ohjeita Javan sallimiseksi selaimissa (englanninkielinen)

[7.5.2013]

Ohjelmistopäivityksistä aiheutuu mahdollisia katkoksia paikkatietopalveluissa tiistaina 14.5.2013 klo 16-18 välisenä aikana.

Katkokset eivät koske Palvelukarttaa eikä seudullista opaskarttapalvelua.

[6.3. 2013]
Työt ja tapahtuman kaduilla ja puistoissa -teema on taas käytettävissä Paikkatietopalvelussa.

[20.2.2013]
Helsingin paikkatietopalvelu on siirtynyt käyttämään uutta koordinaattijärjestelmää 19.2.2013 lähtien. Palvelun käyttäjille uudistus ei suoranaisesti näy muuten kuin siten, että Työt ja tapahtumat kaduilla ja puistoissa (aluevuokraukset) -teema ei toistaiseksi ole käytettävissä. Tämä johtuu tietolähteen pysymisestä vanhassa koordinaatistossa. Aineisto pyritään kuitenkin saattamaan tuotantoon mahdollisimman pian. Muut aineistot sitävastoin tulevat esille niin ajantasaisena kuin mahdollista.

[1.11.2012]
HELSINGIN PAIKKATIETOPALVELU UUDISTUU!! Helsingin kaupunki valmistelee koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän uudistusta yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa tavoitteenaan ottaa uudet järjestelmät käyttöön seudullisesti yhtäaikaisesti 1.12.2012 alkaen.

Avoin kartta- ja paikkatietopalvelu tarjoaa kansalaisille yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa koko Helsingistä monipuolisten karttojen, ilmakuvien, lakisääteisten suunnitelmien ja kiinteistökohtaisten tietojen avulla.
Palvelussa on yhdistetty samaan käyttöliittymään pohjakartoiksi:

  • opaskartta
  • kiinteistökartta
  • kaupungin ilmakuva-aineisto
  • ajantasa-asemakaava (voimassaolevien asemakaavojen yhdistelmä) ja näiden kanssa yhtä aikaa katsottavat teemat
  • aluejaot
  • asemakaavahakemistokartta (voimassaolevien asemakaavojen rajat ja karttaan linkitetyt, alkuperäiset asemakaavat PDF-tiedostoina)
  • kiinteistökohtaiset tiedot kuntarekisteristä (kiinteistö-, rakennus-, kaavatiedot)
  • Työt ja tapahtumat kaduilla ja puistoissa
  • Rakennusluvat ja pysyvät rakennustunnukset
Paikkatietopalvelun avulla asukkaat voivat selvittää kiinnostavien kohteiden kiinteistö- ja suunnittelutilanteet ja tutustua kaupungin alueen elinympäristöihin.

Helsingin kaupunki on laatinut useita erilaisia paikkatietopalvelukokonaisuuksia tällä samalla tekniikalla. Näihin palveluihin pääsee viereisestä linkkikokoelmasta tai kaupungin verkkoportaalin etusivun "Kartat ja liikenne" valinnan kautta www.hel.fi/hki/helsinki/fi/Palvelut/Kartat+ja+liikenne
Paikkatietopalvelua kehittetään jatkuvasti ja uusista toiminnoista ja palveluista tiedotetaan tällä sivulla.
Tiedustelut osoitteesta paikkatieto.kmo (at) hel.fi
 
  Helsingin karttapalveluun

Paikkatietopalvelun nimi muuttuu Helsingin karttapalveluksi helmikuussa 2014. Samalla otetaan käyttöön uusi versio. Uusi versio ei enää vaadi java-liitännäisen käyttöä.


 




       
       
  Sivun ylläpito: Kaupunkimittausosasto | Palaute sivusta | | Alkuun |