Helsingin kartta- ja paikkatietopalvelut verkossa

18.07.2023

Helsingin kaupunki ylläpitää verkossa monia kaikille avoimia karttapalveluita, kuten:

 • Helsingin kaupungin karttapalvelu on verkkokarttaportaali, jonka kautta voi selata useita eri kartta- ja paikkatietoaineistoja. Palvelun kautta voi myös etsiä kiinteistöjä, rakennuksia, kaava-aineistoja sekä ympäristöä koskevia rekisteritietoja. Palvelusta löytyy useita eri pohjakarttoja, kuten opaskartta, kiinteistökartta, ortoilmakuvia sekä laaja kokoelma historiallisia karttoja ja ilmakuvia.
  kartta.hel.fi
 • Pääkaupunkiseudun palvelukartalta voit etsiä kaikki asuinalueesi kunnalliset palvelut osoite-ja yhteystietoineen sekä tiedot palvelupisteen esteettömyydestä. Palvelukartta on pääkaupunkiseudun yhteinen sovellus, ja johon kuuluvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit.
  palvelukartta.hel.fi
 • Päätökset-palvelussa voi hakea kaupungin tekemiä päätöksiä esimerkiksi kotisoitteensa lähiympäristöä koskien.
  paatokset.hel.fi
 • Pääkaupunkiseudun opaskarttapalvelu on nopea ja helppokäyttöinen osoitekantapohjainen verkkosovellus, joka on osa Helsinginseutu-portaalia. Kartalla liikutaan hiiren avulla tai syöttämällä haluttu osoite hakuruutuun. Ohjelma avaa karttaruudun haetun osoitteen kohdalta.
  kartta.helsinginseutu.fi

Lisää kartoista ja paikkatiedoista »


Avoimet aineistot, rajapinta- ja syötepalvelut

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalveluiden julkaisemat avoimet paikkatietoaineistot ja niiden käyttöehdot löytyvät osoitteesta: https://kartta.hel.fi/avoindata/

Myös avoimen datan OGC-rajapintapalvelut (WMS- WFS sekä WMTS) osoitteet löytyvät kyseisestä osoitteesta.

Karttojen ja paikkatietoaineistojen metatiedot (eli tieto tiedosta; ylläpito, päivitykset, omistajatahot ja muut tiedot) on esitelty Helsingin kaupungin paikkatietohakemistossa
kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/

Uusimmat asemakaavat, tonttijaot ja osoitepäätökset ovat nähtävänä RSS-syötteen kautta*. RSS-syötepalvelut löytyvät omalta koostesivultaan
ptp.hel.fi/rss

* RSS, Really Simple Syndication -syötetekniikka [Wikipedia]

Paikkatietoaineistot

Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoihin sisältyvät itse paikkatietoaineistot, niistä tuotetut erilaiset karttatuotteet sekä eri tarkoituksiin ylläpidettävät rekisterit. Kaupungin eri toimialat tuottavat ja ylläpitävät aineistoja.

Paikkatiedot ja rekisterit hyödyntävät kaupungin kartastoa, joka sisältää sekä yksityiskohtaisia karttoja että yleistettyjä opastavia karttoja. Tämän lisäksi kartastoon sisältyy ilmakuva- ja laserkeilaussarjoja eri vuosilta. Kaupungin kartastoa ylläpitää kaupunkiympäristön toimiala.

Kaupungilla on lukuisia verkkopalveluita, joiden kautta aineistoja ja rekistereitä voi hyödyntää. Helsingin kaupungin ylläpitämät omat paikkatietoaineistot ovat tarkin ja ajantasaisin karttamuotoinen tietolähde Helsingin alueelta.