Helsinki


Helsingin kartat ja ilmakuvat Karttapalvelut verkossa

Helsingin kaupunki ylläpitää verkossa monia kaikille avoimia karttapalveluita, kuten:

Helsingin kaupungin karttapalvelu on verkkokarttaportaali, jonka kautta voi selata useita eri kartta- ja paikkatietoaineistoja. Palvelun kautta voi myös etsiä kiinteistöjä, rakennuksia, kaavakarttoja sekä ympäristöä koskevia rekisteritietoja. Palvelusta löytyy useita eri pohjakarttoja, kuten opaskartta, kiinteistökartta, ortoilmakuvia sekä laaja kokoelma historiallisia karttoja ja ilmakuvia. kartta.hel.fi

Pääkaupunkiseudun opaskarttapalvelu on helppokäyttöinen osoitekantapohjainen verkkosovellus. Kartalla liikutaan hiiren avulla tai syöttämällä haluttu osoite hakuruutuun. Ohjelma avaa karttaruudun haetun osoitteen kohdalta. kartta.helsinginseutu.fi

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta voit etsiä kaikki asuinalueesi kunnalliset palvelut osoite-ja yhteystietoineen sekä tiedot palvelupisteen esteettömyydestä. Palvelukartta on pääkaupunkiseudun yhteinen sovellus, ja johon kuuluvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. www.hel.fi/palvelukartta

Päätökset-palvelussa voi hakea kaupungin tekemiä päätöksiä esimerkiksi kotisoitteensa lähiympäristöä koskien. dev.hel.fi/paatokset/

Avoimet aineistot, rajapinta- ja syötepalvelut

Suuri osa Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston ylläpitämistä kartta- ja paikkatietoaineistoista on avattu avoimeen käyttöön. 

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston julkaisemat avoimet paikkatietoaineistot ja niiden käyttöehdot löytyvät osoitteesta: https://kartta.hel.fi/avoindata/.

Karttojen metatiedot on esitelty Helsingin kaupungin paikkatietohakemistossa

Uusimmat asemakaavat, tonttijaot ja osoitepäätökset ovat nähtävänä RSS-syötteen kautta. Rss-syötepalvelut löytyvät omalta sivultaan: ptp.hel.fi/rss

Paikkatietoaineistot

Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoihin sisältyvät itse paikkatietoaineistot, niistä tuotetut erilaiset karttatuotteet sekä eri tarkoituksiin ylläpidettävät rekisterit. Kaupungin eri virastot tuottavat ja ylläpitävät aineistoja.

Eri paikkatiedot ja rekisterit hyödyntävät kaupungin kartastoa, joka sisältää sekä yksityiskohtaisia karttoja että yleistettyjä opastavia karttoja. Tämän lisäksi kartastoon sisältyy ilmakuva- ja laserkeilaussarjoja eri vuosilta. Kaupungin kartastoa ylläpitää kiinteistövirasto.

Kaupungilla on lukuisia eri verkkopalveluita, joiden kautta aineistoja ja rekistereitä voi hyödyntää. Helsingin kaupungin ylläpitämät omat paikkatietoaineistot ovat tarkin ja ajantasaisin karttamuotoinen tietolähde Helsingin alueelta.