Helsinki

Helsingin Karttapalvelut verkossa

Helsingin kaupunki ylläpitää verkossa monia kaikille avoimia karttapalveluita, kuten:

Avoimet aineistot, rajapinta- ja syötepalvelut

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalveluiden julkaisemat avoimet paikkatietoaineistot ja niiden käyttöehdot löytyvät osoitteesta: https://kartta.hel.fi/avoindata/.

Karttojen metatiedot on esitelty Helsingin kaupungin paikkatietohakemistossa
kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/

Uusimmat asemakaavat, tonttijaot ja osoitepäätökset ovat nähtävänä RSS-syötteen kautta*. RSS-syötepalvelut löytyvät omalta koostesivultaan
ptp.hel.fi/rss

* RSS, Really Simple Syndication -syötetekniikka

Paikkatietoaineistot

Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoihin sisältyvät itse paikkatietoaineistot, niistä tuotetut erilaiset karttatuotteet sekä eri tarkoituksiin ylläpidettävät rekisterit. Kaupungin eri toimialat tuottavat ja ylläpitävät aineistoja.

Eri paikkatiedot ja rekisterit hyödyntävät kaupungin kartastoa, joka sisältää sekä yksityiskohtaisia karttoja että yleistettyjä opastavia karttoja. Tämän lisäksi kartastoon sisältyy ilmakuva- ja laserkeilaussarjoja eri vuosilta. Kaupungin kartastoa ylläpitää kaupunkiympäristön toimiala.

Kaupungilla on lukuisia eri verkkopalveluita, joiden kautta aineistoja ja rekistereitä voi hyödyntää. Helsingin kaupungin ylläpitämät omat paikkatietoaineistot ovat tarkin ja ajantasaisin karttamuotoinen tietolähde Helsingin alueelta.